Investor relations

Investor relations

Classic Living CL AB är ett publikt aktiebolag, bildat 2016 och är moderbolag i Classic Group, som bedriver projektering och försäljning av fastigheter i Spanien, med fokus på Malaga.

För att erhålla löpande information om Classic Living maila namn och telefonnummer till ir@classiclivingcl.com.

För kontakt i ärenden rörande Investor Relations, kontakta Patric Sjölund, VD, patric.sjolund@classiclivingcl.com