Emission 2019

Emission 2019

Classic Living genomför en företrädesemission

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsvillkor: En befintlig aktie ger rätt att
erhålla en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger
rätt till teckning av en ny aktie
Memorandum
Emissionsbelopp: ca 11,6 MSEK Teaser
Teaser – Eng
Teckningskurs: 18 kr/aktie Teckning utan företräde
Antalet aktier i emissionen: 644 245 Teckning med bank-ID
Antalet befintliga aktier: 1 288 490
Värdering pre-money ca 23,2 MSEK
Teckningstid: 4 – 18 december 2019

VARFÖR INVESTERA I CLASSIC LIVING?

Låg värdering – hög potential inför kommande notering.

God marknadsutveckling på Solkusten och särskilt i Malagaregionen

Malaga som centralort är attraktiv med ett av Europas bästa klimat, kultur, sport och med mycket goda flygförbindelser till övriga världen.

Höga tillväxt-och lönsamhetsmål, notering på lämplig marknadsplats i Stockholm under Q4 2020

Portfölj med projekt och avtal om förvärv av fastighetsprojekt motsvarande försäljningsvärde på 175 MSEK med projekt EBITA samlat om ca 35 MSEK