Om oss

Om oss

Vi har över 30 års erfarenhet av fastighetsutveckling i Sverige, Europa och USA. Och över 15 års erfarenhet av byggproduktion i södra Spanien. Våra främsta lärdomar tar vi nu med oss in i nästa fas – att med hjälp av färdigutvecklade fastighetskoncept och i detalj genomarbetade processer optimera värdeskapandet genom hela förädlingskedjan.

Ladda ned Classic Livings broschyr 

Vår verksamhet är inriktad mot två affärsområden – Fastighetsutveckling och Service Lifestyle. Vår samlade kompetens omfattar allt från företagsledning, projektledning, fastighetsutveckling, byggproduktion, marknad, sälj samt finansiering. Från idé, konceptutveckling och marknadsföring till genomförandet av byggnationen. Vi erbjuder ett nytt modernt sätt att utveckla mark och förädla fastigheter. Välkommen till Classic Living Development – ett nytt sätt att planera, bygga och köpa hem på den sydspanska marknaden.

För att ge möjlighet till ett bra livsstilsboende tillför vi ytterligare värden genom att erbjuda service- och upplevelsetjänster via vårt affärsområde Service Lifestyle.

Vår AFFÄRSIDE & STRATEGI

Classic Living utvecklar attraktiva boenden på solkusten i södra Spanien genom att erbjuda marknaden alternativa helhetslösningar för ett socialt och hållbart livsstilsboende.

Genom att nyttja den samlade kompetensen och erfarenheten i företaget, under ”Classic Living ”, uppnås en helhet som ger förutsättningar för en flexibel och effektiv verksamhet.

Detta ger möjligheter till att erbjuda moderna och tidsenliga boendelösningar med service och upplevelse. Genom det vill vi skapa mervärden för kunden.

VÅR AFFÄRSMODELL

Vår affärsmodell bygger på att tillföra hållbara och långsiktiga värden till kunder, partners, ägare och andra intressenter i allt vi gör. Vi gör det genom att ta ansvar för hela processen – från idé till färdig produkt – samt att vi adderar mjuka värden så som service och upplevelse.

ORGANISATION

Classic Livings medarbetare har en samlad bred kompetens med lång erfarenhet inom företagsledning, marknad- och affärsutveckling, ekonomi- och finans, design & arkitektur, teknik samt byggproduktion.

Vi har idag också egen byggledning och produktion i Spanien för att säkerställa hög kvalitet och ett tidseffektivt projektgenomförande under Classic Livings varumärke och ansvar.

Inom bolagssfären har vi själva även tillgång till expertis inom köp& försäljning av bostäder och fastigheter, etablering-, service-, upplevelse- och förvaltningstjänster samt juridik.

Verksamheten bedrivs processinriktad med hög grad av digitala och virtuella plattformar.

Med denna organisation vill vi vara värdeskapande, flexibel och kostnadseffektiva med hög kapacitet till att skala upp verksamheten.

Mission, Vision & Värdegrund

MISSION
Utveckla och skapa förutsättningar för människor att uppleva en långsiktig, attraktiv och social hållbar livsstil – ”Lifestyle”.

VISION
Det gör vi genom vår vision att etablera och utveckla framtidsföretaget , det ”digitala virtuella företaget”.

Vår värdegrund baseras på professionalitet, tydlighet, upplevelse, respekt, självständighet samt transparens.

Vår grafiska identitet

Vår identitetsguide enar vår interna syn på Classic Living samt vårt utåtriktade uttryck. Vår reklam och marknadsföring blir homogen och intrycket blir trovärdigt och starkt. Guiden ger dig en förståelse om vad Classic Livings varumärke går ut på, vilket skapar en trygg känsla i hur vi för oss på marknaden. Du får också praktisk hjälp med hur du själv kan producera diverse reklam- och kommunikationsmaterial.
Ladda ned dokumentet.

Våra medarbetare

Classic Livings styrelse & ledning

Henrik Källén

Styrelseordförande

Internationell företagsledare med mångårig erfarenhet från vd och styrelsearbete. Har i omgångar arbetat för EQT, bl a som koncernchef för Orrefors Kosta Boda. Senaste åren inriktad på förändringsarbete i rollen som arbetande styrelseordförande, bl a i två europeiska byggföretag. Sitter idag i ett antal bolagsstyrelser såsom Interverbum Technology, Stockholm / Chigaco; Lace Labratory, Stockholm och PKL, Hydrabad.

Filipe Gil

styrelseledamot

Entreprenör med global bakgrund inom bank, fastigheter och bostadsutveckling. Lång erfarenhet av finansiering av fastighetsprojekt. Grundare och styrelseledamot av ett antal fastighetsbolag, bl a Iberian Yield Holding, Studentbostadsfonden och Gymer Fastigheter.

Anders Hörnqvist

styrelseledamot

Fastighetschef Nyfosa AB med lång erfarenhet inom fastighetsbolag och fastighetsutveckling. Tidigare position bl a chef för Carlyle Groups nordiska fastighetsfond och vice VD Fabege. Grundare och partner i Corner Property Partners.

Åke Olofsson

styrelseledamot

Projektledare Acosol SA. Lång erfarenhet från projektledning och affärsutveckling inom fastigheter/utveckling samt från kommunalt ledningsarbete inom infrastruktur och byggnation. Tidigare position bl a kommunalråd i Benahavis kommun, styrelseledanmot och konsult Quartiers Property samt affärsutvecklingschef Taylor Woodrow de Espana.

Patric Sjölund

VD

Patric Sjölund, civilekonom. Patric har 25 års erfarenhet från finansmarknaden, bl a som valutahandlare, kapitalförvaltare och olika positioner inom aktiehandel. Idag VD och delägare i investeringsbolaget Capensor Capital AB. Erfarenhet som ledamot i investeringsbolag, som investerare i mindre bolag, listade eller på väg att bli det.

patric.sjolund@classiclivingcl.com
+46 70 63 39 380

Daniel Olsson

VD

Daniel Olsson är utbildad i Ekonomi och Finans på Bentley
University i USA och MSc International Financial Markets i ICMA
Center Henley Business School i England. Daniel Olsson har
bott större delen av sitt liv i Malaga och har 20 års erfarenhet
av fastighetsbranschen i Spanien. Han har bland annat verkat
som rådgivare i större byggprojekt och har en gedigen kunskap
om hela processen i fastighetsutveckling. Daniel talar flytande
svenska, engelska, spanska och portugisiska.
Aktieinnehav i Classic Living AB: Inget innehav

daniel.olsson@classiclivingcl.com

Kontakta oss

Besök vår kontaktsida för information eller använd kontaktformuläret intill.

    Skicka oss ett meddelande

    Jag godkänner att Classic Living får lagra och använda mina personuppgifter för att skicka liknande förslag.