Markutveckling

För optimal Fastighetsutveckling arbetar vi med redan färdigutvecklade koncept och i detalj genomarbetade processer.

Vi optimerar värdeskaperhande av byggnationen.

Ett sådant koncept är affärsmodellen för utveckling av mark som ännu inte är detaljplanerad. Vi erbjuder fastighetsägaren, efter analys, maximal förädling av värdet genom detaljplanering för bebyggelse och eventuell genomförerhande av byggnationen.

Det vill säga hela kedjan från råmark till färdiga bostäder.

Markutveckling process

 • Konceptutveckling, design och fastighetsplan
 • Erforderliga utredningar och myndighetskontakter
 • Upphandling finansiering och marknadsundersökning
 • Utveckling och projektering av infrastruktur
 • Utveckling sav lämpliga bebyggelsekoncept
 • Försäljningsorganisation och dess material
 • Byggupphandlingen och dess genomförande

Arbetsgång

 • Besiktning och förankringar i gällande myndighetskrav (tillsammans med våra arkitekter och jurister). Analys av möjligheterna, skapa en vision en målbild för utvecklingen.
 • Detaljerad utvecklingsplan tas fram – koncept, kalkyler, arkitektur, upphandlingshandlingar, marknadsföring m.m.
 • Genomförande av planen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om markutvecklings konceptet? Ring oss eller skicka oss ett meddelande genom kontaktformuläret.

  Skicka oss ett meddelande

  Jag godkänner att Classic Living får lagra och använda mina personuppgifter för att skicka liknande förslag.