Om- och tillbyggnad

Classic Living utvecklar attraktiva boenden på solkusten i södra Spanien genom att erbjuda marknaden alternativa helhetslösningar för ett socialt och hållbart livsstilsboende. Inom vårt affärsområde fastighetsutveckling tar vi ansvar från idé till färdigt projekt. Detta inom segmenten markutveckling, nyproduktion och om- och tillbyggnad med inriktning på CITY respective COUNTRY koncept. Inom dessa erbjuder vi alternativa designkoncept.

Det vill säga att beroende på fastighet så anpassar vi projekten utifrån att hitta mest attraktiva design och lösning utifrån dessa koncept.

Country life

I attraktiva lägen har efterfrågan på exklusiva designfastigheter ökat markant den senaste tiden. Vi behåller det bästa i form av en uppväxt tomt, färdig infrastruktur med vägar, vatten och avlopp.

Med korta ledtider hos myndigheter skapas mervärden snabbt. I vårt Country koncept bygger vi med förädling och ny design, virtuell visualiserings och teknisk uppgradering till nordisk standard. Energi optimering och ”intelligenta hem” är också en del av konceptet.

City life

Paradigmskiftet är här. Efterfrågan på attraktiva, oftast mindre lägenheter, med närhet till kommunikationer och service ökar samtidigt som industriverksamheterna flyttar ut från städerna.

Vårt koncept ”City Life” bygger på ombyggnad av lager- och industrilokaler till attraktiva bostäder i stadsmiljö. I konceptet ingår även utveckling av vindar och påbyggnad av befintliga fastigheter.

Konceptet innebär att vi optimerar ytan i lägenheterna och tar vara på hela volymen i fastigheterna. Med hjälp av spännande arkitektur, digitalteknik, inslag av industridesign och stora volymer skapar vi unika hem.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vårt ombyggnads och renoverings koncept går till? Skicka oss ett meddelande genom kontaktformuläret.

    Skicka oss ett meddelande

    Jag godkänner att Classic Living får lagra och använda mina personuppgifter för att skicka liknande förslag.