NOTICIAS

noticias

2024-07-30 – Fullmaktsformulär årsstämma

2024-07-30 – Kallelse till årsstämma

2024-06-13 – Uppskjuten årsstämma 2024 – Information till aktieägare

2024-06-26 – Fullmaktsformulär årsstämma

2024-06-26 – Kallelse till årsstämma

2023-06-21 – Formulario de representación Junta General Anual

2023-06-21 – Aviso a la Asamblea General Anual